erasmusplus.ro
Prezentare proiect Activitati Grupul tinta Produse proiect Galerie Review-uri Contact

Prezentare proiect

Colegiul National ,,Ion Maiorescu"Giurgiu a obținut finanțare pentru un proiect Erasmus Plus ,,Dezvoltarea abilităților practice in domeniul informaticii prin mobilități transnaționale si creșterea șanselor de angajare pentru elevi” ce se va derula în anul școlar 2017-2018. Este un proiect pentru elevi, pe disciplina informatică. Un număr de 40 de elevi din clasele a XII-a de la profilul matematică-informatică vor beneficia de stagii de formare profesională intr-o instituție de profil din Portugalia.

Echipa de proiect este formata din:

Partenerul care va forma acest grup de elevi este instituția CINEL (Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação), cu experiență pe piața europeană în domeniul formarii tinerilor pentru companii de specialitate.

In acest context, având ca reper misiunea școlii, principalele obiective si direcții de acțiune ale proiectului sunt:

 • Obiectivul 1 Creşterea calității învățământului la standarde europene de performanță și centrarea educației pe elev;
 • Obiectivul 2 Creșterea ponderii activităților practice in formarea competențelor profesionale ale elevilor
 • Obiectivul 3 Europenizarea procesului de învățământ din școala prin schimb de bune practici, prin introducerea unor noi metode didactice
 • Obiectivul 4 Acordarea de șanse sporite absolvenților pentru inserția pe piața muncii după finalizarea studiilor liceale

Direcțiile de dezvoltare propuse sunt:

 • familiarizarea elevilor cu mediul informatic extern școlii, cu activitățile specifice carierei în informatică
 • îmbunătățirea calității educației si promovarea dimensiunii europene,
 • creşterea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză si in limba portugheză
 • o mai buna inserție pe piața muncii a unui număr cat mai mare de absolvenți
 • facilitarea tranziției de la școala la piața muncii atât in context național cât și european

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Ob1 Dezvoltarea competentelor digitale a 40 elevi din clasa a XII-a, specializarea matematica-informatica, prin participarea la stagii de practica in Portugalia, in doua fuxuri, in anul scoalar 2017-2018
 • Ob2 Îmbunătățirea competențelor lingvistice in limba engleza și portugheza a celor 40 elevi, in anul școlar 2017-2018, prin atingerea nivelului C1 la limba engleza și a nivelului A1 la limba portugheza.
 • Ob3 Creșterea cu 30% in perioada septembrie 2018-septembrie 2020 a numărului de absolvenți angajați in domeniul IT, după absolvirea liceului.

În urma acestui stagiu de formare profesionala elevii și-au dezvoltat urmatoarele competențe specifice calificării de ajutor analist programator în procesarea datelor și utilizare serviciilor suport:

 • Analiza unei probleme in scopul identificării si clasificarii datelor necesare(1.1)
 • Identificarea modalitaților adecvate de structurare a datelor care intervin într-o problemă(1.2)
 • Utilizarea funcțiilor specifice de prelucrare a datelor structurate(1.3)
 • Elaborarea strategiei de rezolvare a unei probleme(2.2)
 • Utilizarea instrumentelor de dezvoltare a unei aplicații(3.1)
 • Elaborarea si realizarea unei aplicațio, folosind un mediu de programare specific(3.2)
 • Prezentarea unei aplicații(3.3)

Rezultatele obținute de participanți vor fi evaluate de tutorii de stagiu, pe baza Acordurilor de formare convenite intre parteneri si vor fi validate prin documentul de mobilitate Europass, cu recunoaștere europeană. Experiența va fi recunoscută la nivelul colegiului și va fi in concordanta cu cerintele sistemului de învățământ românesc si programa scolara la disciplina informatica.

Vor fi organizate 2 fluxuri:

Portugalia(Lisabona)-6.11.2017-24.11.2017 – 20 elevi , 2 profesori(1 însoțitor și 1 monitor)

Portugalia(Lisabona)-26.02.2018-16.03.2018 – 20 elevi , 2 profesori(1 însoțitor și 1 monitor)

Rezultate așteptate: 40 caiete de practică care vor fi incluse in biblioteca colegiului pentru consultare,40 portofolii cu fișe zilnice, 1 compendiu proiect pe site si DVD de proiect. Toate rezultatele vor fi postate pe site proiect și Platforma
de diseminare UE.